Our database contains 62 airports in PakistanAirport
City
Country
IATA
Links
Badin | Talhar
Badin
Pakistan
BDN
Karachi | Quaid-e-azam Intl
Karachi
Pakistan
KHI
Mirpur Khas | Sindhri
Mirpur Khas
Pakistan
MPD
Para Chinar | Parachinar
Para Chinar
Pakistan
PAJ
Rahim Yar Khan | Shaikh Zayed
Rahim Yar Khan
Pakistan
RYK
Sargodha | Bhagatanwala Sarghoda
Sargodha
Pakistan
BHW
Sargodha | PAF Base Sargodha
Sargodha
Pakistan
SGI
adtest